Äventyrsscouten kan kryssurra och vet till vad tekniken används.

Valikko

Kryssurrning


Målsättning:

Äventyrsscouten kan kryssurra och vet till vad tekniken används.

Beskrivning:

Äventyrsscouten lär sig att använda kryssurrning och att använda tekniken i konstruktioner.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Retkeily
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: handleda och ge råd

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Öster

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Tapto tips: Vänskaps rep. Använd ett rep i syskonringen så att alla håller i repet. Diskutera tillsammans vad vänskap betyder och vad som hör till vänskap. Ni kan också röra er runt i kårlokalen, men alla ska hålla hårt i repet – ingen får släppa taget. Vad var lätt då man rörde sig och vad var svårt? Till sist kan du läsa följande citat: ”Vänskap är som ett rep: det begränsar området jag kan röra mig på, men ger mig också trygghet.” (Irkka Peltonen)

A-konstruktion eller A-bro (OBS! Överfart-aktiviteten lönar sig att göra på samma utfärd) Bygg tillsammans en A-bro med vilken ni tar er över ett dike eller en smal å. På toppen av A-bron passar kryssurrning och vid träet tvärs överpassar tvärsurrning. Benens längd bestäms av åns djup. På toppen av bron fästs ett bromsningsrep som räcker till båda sidorna av konstruktionen. Konstruktionens ben placeras ut i mitten av ån. Den som ska över sätter sig på träet som går tvärs över. Bron knuffas upp med hjälp av slanor och hissas sakta ner till den andra stranden med hjälp av bromsningsrepen.

Fitnesstävling i surrning. I tävlingen uppskattas, förutom utseendet, även hållbarhet, kraft och styrka. Tävlingssurrningen kan vara t.ex. en A-bro och tävlingsgrenen är dikes överfart.

Äventyrsbana Ordna en överraskning för kårens vargungeflockar eller en annan patrull genom att bygga en äventyrsbana med hjälp av rep, surrningar och knopar. På banan kan finnas t.ex. olika högt uppsatta slanor som man ska ta sig över eller under, en A-bro för att ta sig över något hinder, repstegar och repbroar. Det är viktigt att beakta säkerheten då äventyrsbanan byggs: surrningarna måste vara mycket hållbara och spända så att konstruktionerna håller en människas vikt.

Lägg till tips

Bifoga