Äventyrsscouten kan orientera i lätt, okänd terräng och litar på sina orienteringskunskaper

Valikko

Orientering


Målsättning:

Äventyrsscouten kan orientera i lätt, okänd terräng och litar på sina orienteringskunskaper

Beskrivning:

Äventyrsscouten testar sina orienteringskunskaper och orienterar ensam i lätt terräng på en stödbana eller en solfjäderorientering

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats I skogen
Färdighetsområden Arjen taidot Retkeily Suunnistus
Längd 1 h
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: fungera som bakgrundsstöd: se så att uppgiften lyckas och ta hand om säkerheten

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Öster

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Välj själv hur denna aktivitet ska genomföras enligt lagets kunskaper. När man flyttas över till spejarscout borde man kunna röra sig i terrängen själv. Att ta ut kompasskurs och gå efter den behöver man ännu inte kunna helt perfekt. Ge olika uppgifter så att äventyrsscouterna för öva sig ordentligt och får mod att röra sig också ensamma. Lägg ut kontroller eller märk ut en rutt på ett bekant område, då är risken för att gå vilse liten och trygghetskänslan är större. Ni kan också delta i en orientering som ordnas av den lokala orienteringsföreningen. De brukar ofta ha olika svårighetsgrader och dessutom påverkar inte kaptenens orienteringsfärdighet på kontrollerna.

. Spindelorientering Det finns en startpunkt i terrängen och om man ser åt alla väderstreck finns det en kontroll på samma avstånd från startpunkten. . Tipsorientering Man orienterar i känd terräng eller i närområdet med hjälp av tips. Vid varje kontroll finns ett tips som leder till nästa kontroll. . Punktorientering Man går länge en utmärkt rutt med en karta. Det finns kontroller längs med rutten som är utmärkta på kartan med penna eller med knappnåls hål. . 3D karta Man bekantar sig med t.ex. närområdet kring kårlokalen noggrant och man bygger en tredimensionell karta på en styroxskiva. Höjdskillnader, ytstrukturer, byggnader, träd, osv. formas av pappersmassa, papper, kartong eller av naturmaterial.

Att lära sig orientera tar tid. Man får inte plötsligt lägga ut någon ensam och orientera, utan man bör öva tillsammans först. När färdigheten förbättras kan äventyrsscouterna orientera parvis först i en bekant och sedan i en obekant miljö.

Att orientera ensam går att öva med hela laget så att alla orienterar ensamma turvis mellan kontrollerna. Vid behov hjälper kaptenen. Till slut övar man sig på att orientera ensam i motsvarande terräng.

Att orientera ensam är inget prov utan övning. Gå till en bekant skog och undersök terrängen och kartans motsvarighet. Var finns stigen vi står på? Var finns den här ängen på kartan? Rör er längs klara rutter, stigar, ellinjer, vägar och åkrar och stanna för att undersöka var ni är på kartan och vilka detaljer som finns utmärkta på kartan.

En passlig längd kan vara ca 1-2 km. Man orienterar i huvudsak enligt terrängen och kartans märken. Först när man behärskar kartan övar man sig på att ta ut kompasskurs. Området måste begränsas så att orientering inte verkar skrämmande, bra begränsningar är t.ex. så att mot söder finns en sjö och 3 km därifrån mot norr en stor väg. Ruttplanen går man igenom redan på förhand och man funderar på om det lönar sig att ta ut kompasskurs t.ex. till en plats där två stigar korsar – om man går t.o.m. så litet som 10 meter förbi hittas kanske inte platsen.

Lägg till tips

Bifoga