Äventyrsscouten övar sig på praktisk problemlösning och hantverk då det gäller att ta sig över vattenhinder

Valikko

Överfart


Målsättning:

Äventyrsscouten övar sig på praktisk problemlösning och hantverk då det gäller att ta sig över vattenhinder

Beskrivning:

Äventyrsscouten övar med fritt valbar metod att ta sig över ett litet vattendrag eller ett dike.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kädentaidot Luovuus Retkeily
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Luontosuhde Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift:

Kaptenens uppgift: visa exempel, handled och ge råd samt ansvara för säkerheten

Berätta om olika metoder att ta sig över små vattendrag. Tips och metoder finns bl.a. i färdighetsboken Ryggsäcken och Olli Aulios bok Suuri retkeilykirja. Be patrullerna bygga en bra överfartskonstruktion åt laget och bygg vid behov en modell. En A-bro är i första hand alternativet för äventyrsscouter, men ni kan också prova på en ryggsäcksflotte eller att göra en donits eller rifi.a, om kunskaperna räcker till. Kontrollera patrullernas överfartskonstruktion innan de far över och försäkra dig om scouternas säkerhet!

 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Öster

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Be patrullerna bygga en bra överfartskonstruktion åt laget och bygg vid behov en modell. En A-bro är i första hand alternativet för äventyrsscouter, men ni kan också prova på en ryggsäcksflotte eller att göra en donits eller risfia, om kunskaperna räcker till. Kontrollera patrullernas överfartskonstruktion innan de far över och försäkra dig om scouternas säkerhet

Lägg till tips

Bifoga