Äventyrsscouten lär sig att tänka förståndigt ur naturens synvinkel även under utfärds- och lägerförhållanden

Valikko

Rena utfärden


Målsättning:

Äventyrsscouten lär sig att tänka förståndigt ur naturens synvinkel även under utfärds- och lägerförhållanden

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med den egna kommunens avfallssorteringsanvisningar och lär sig sortera utfärdsavfallet rätt och göra sig av med det på ekologiskt vis

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan I skogen
Färdighetsområden Arjen taidot Kestävä kehitys Retkeily
Längd viikonloppu
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift:

Att handleda och guida äventyrsscouterna i informationssökningen och om man vill ordna ett besök vid en avstjälpningsplats eller avfallscentral

 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Öster

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Avstjälpningsplatsernas öppethållningstider får man reda på från kommunens avfallsrådgivning. Från samma ställe kan man be om avfallssorteringsanvisningar i pappersformat. Dessa varierar från kommun till kommun så ett lägers eller en utfärdsplats avfallssorteringsanvisningar kan variera stort från den egna kommunen.

Ett besök på en bioavstjälpningsplats eller att gräva i en kompost hjälper äventyrsscouten att se hur viktigt ett ekologiskt sorteringssätt är speciellt i skogen

Gräv ner olika sorters avfall utanför kårlokalen och märk ut området noggrant. Kontrollera om ett år vad som har hänt med avfallet.

Använd komposterad mull och plantera en växt. Ni märker att det inte är något äckligt med komposterad mull – det är istället en näringsrik grund för nytt liv.

Planera en utfärd så att det uppstår så lite avfall som möjligt. Bio-avfall går att kompostera. Ungefär 1/3 av ett hushålls avfall går att kompostera. Istället för att man skulle få gratis kompostmull, åker man ofta

Uppmuntra äventyrsscouterna att fundera på hur det skulle se ut i naturen om alla scouter skulle lämna efter sig sina röror och inte tänka mer på vad som görs med dem. Låt scouterna tänka ut lösningar patrullvis. Bekanta er med den egna kommunens avfallssorteringsanvisningar och tänk ut hur de ska tillämpas nästa utfärd. Om ni vill kan ni också besöka en avstjälpningsplats eller en avfallscentral.;"Ni har nu tillsammans funderat på hur det skulle se ut i skogen om alla lämnade sitt skräp dit. Rita först ut vad er patrull behöver på ett läger så att skogen inte skräpas ner. Sedan går vi igenom sakerna tillsammans och jämför de saker vi kommit på med avfallssorteringsanvisningarna Bekanta er också med undantag, såsom Lapplands nationalparkers latrinbestämmelser och liknande. . Bygg en kompost till stugan om det inte redan finns en sådan. I komposten kan man lägga allt som har varit levande. matrester, växtrester osv. Man får inte lägga lösningsmedel, gift, metall eller impregnerat trä i komposten. En fungerande kompost luktar inte. I komposten lägger man kompostströ såsom i utedass. Som kompostströ passar hyvelspån samt skogsfrön. Sågspån är för kompakt. Kompostinnehållet måste också vändas med grepe några gånger i månaden. Då komposten är full stängs den i ca 3 månader och sedan är innehållet användbar kompostmull. Om matrester komposteras på stadsområde måste komposten vara sluten och ha lock. I alla kommuner kan man inte sortera allting. Om den egna kommunens sorteringsanvisningar kan man fråga vid kommun- eller stadshuset. Oftast postas avfallssorteringsanvisningarna hem om de ändras. . Fler tips finns t.ex. på www.miljo.fi i eko Elmeri-materialet.;Mer info om kompostering och avfall: www.jatekukko.fi (på finska);Biolans komposteringsguide: www.biolan.fi;Natur och Miljö www.naturochmiljo.fi

Lägg till tips

Bifoga