Äventyrsscouten deltar i förverkligandet av avslutning i form av en lugn stund eller avslappningsstund, på ett möte eller en utfärd

Valikko

Skymning


Målsättning:

Äventyrsscouten deltar i förverkligandet av avslutning i form av en lugn stund eller avslappningsstund, på ett möte eller en utfärd

Beskrivning:

Äventyrsscouten övar sig att slappna av och stilla sig på olika sätt och deltar i förverkligandet av avslutningen på mötet eller kvällen på utfärden eller lägret

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Katsomustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd 30 min
Mål för fostran Maailmankatsomus
Ledarens uppgift:

Tar hand om tidtabellen och delar ut turer åt äventyrsscouterna samt ger feedback åt dem som dragit avslutningen

 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Öster

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Tar hand om tidtabellen och delar ut turer åt äventyrsscouterna samt ger feedback åt dem som dragit avslutningen;Avslutningen är en del av mötet. En gemensam stund i slutet av varje möte kan vara den enda stunden på hela veckan för många att slappna av och fundera på saker under ytan. Dela ut avslutningsturer till laget t.ex. parvis. Märk ut turerna i terminsprogrammet redan i början av terminen. Fundera på samma gång hurudana avslutningarna har varit tidigare och hurudana avslutningarna kunde vara. Bestäm en grundmodell tillsammans efter vilken äventyrsscouterna gör sin avslutning. Hjälp dem vid behov genom att ge idéer och råd. Efter avslutningen kan du lämna en stund med de som ska ha nästa veckas avslutning och gå igenom planen: uppmuntra och hjälp vid behov. Se till att alla är tysta under avslutningen och att alla i laget uppför sig så att de som drar avslutningen kan koncentrera sig på sin sak.

Spånor i lägerelden;På kvällen på en utfärd kan man göra avslutningen med hjälp av en brasa och tände. Tälj tillsammans många spånor i en stor vedklabb. Alla skriver sedan någonting de vill säga åt den Himmelske Fadern (eller någon annan) på en liten lapp och sedan fästs lapparna i spånorna. Bränn sedan klabben tillsammans.

Visdomsordsbok;Gör tillsammans en bok som används på avslutningarna. Alla gör en sida eller mer i boken, där de skriver ner en dikt eller några tankar och dekorerar sidan på eget sätt. Dikter och visdomsord kan man söka fram ur olika böcker. På mötenas avslutningar används boken så att alla läser sin sida i tur och ordning.;Lagets visdomsordsbok kan vara en loggbok eller ett häfte som alla tar hem i tur och ordning för att göra sina egna sidor. Visdomsordsboken kan också vara en mapp och alla gör egna sidor på kartong som sedan läggs i mappen.;Andra idéer på element som kan användas i avslutningen:;- barnens bibel eller visdomsordsböcker eller någon historia som förknippas med någon högtid som står för dörren;- någon historia som är viktig för en själv, t.ex. från ovannämnda verk;- en historia man skrivit själv, t.ex. om betydelsen av något scoutideal;- en bön för hela laget;- scouternas kvällspsalm eller någon barnpsalm;- en ledd avslappnings- eller fantasiresa med musik;- en ljusstig med ett ämne som passar till mötet;- en sann historia som väcker tankar t.ex. om tillståndet i U-länder;Att hålla en andakt;Det finns många olika sorters andakter, liksom andaktshållare. En andakt är lik sin dragare. En andakt kan ha många olika element: sång, bön, tal, lekar. Olika andakter kan kombineras enligt smak och tycke. Det brukar löna sig att reservera 10 minuter av mötets slut för att lugna ner sig till andakten, själva andakten kan utföras på annat sätt. Andaktens ämne kan vara vad som helst, men man bör tänka på vilket sätt lyssnarna upplever olika saker och vad som intresserar dem. En andakt behöver inte vara religiös

Berättelser passar bra till kvällsandakter. I början är det lättast att läsa färdiga texter men småningom ska man släppa ut fantasin och hitta på egna berättelser. Berättelser som berättas med egna ord är intressantare. Även aforismer och dikter är bra. En berättelse behöver inte alltid läsas upp, den kan också spelas upp eller lekas.

En gemensam tyst stund kan vara en utmärkt andakt: ett ljus och att vara helt tyst är en sällsynt upplevelse nuförtiden. En andakt kan också börja eller avslutas med en bön (en egen eller ur en bok).

Musik är ett effektivt hjälpmedel. Hör på ett vackert stycke och måla och rita vad som kommer i tankarna då ni lyssnar på musiken. Ni kan också sjunga scoutsånger med eller utan bakgrundsmusik. . Skådespel och sketcher är ett bra alternativ till berättelser. Låt äventyrsscouterna planera och visa upp ett skådespel från ett givet ämne. Leta upp en passande historia t.ex. ur Bibeln och fundera efter skådespelet vad berättelsens budskap var. . Använd rekvisita modigt. Dekorera. Med bilder och ljus skapar man stämning. . En diskussion kan också fungera som en enkel kvällsandakt. Alla kan t.ex. säga något de lovar göra den kommande veckan eller berätta vad som de mest kommer ihåg från den gångna veckan eller mötet man precis avslutar. . Utnyttja naturen i avslutningen. Hör på naturens ljud. Sök upp en egen plats i naturen. . Om äventyrsscouterna har svårt att bara lyssna under avslutningen kan de få rita och måla under tystnad vad de tänker på under berättelsen eller musiken. . Leta upp bilder ur tidningar som symboliserar avslappning och lugna stunder för er. Berätta vad bilderna väckte för tankar.;Andaktsmodeller;Andaktsmodell 1;– Sätt er i en ring på golvet. Tänd ett ljus i mitten (kom ihåg brandsäkerheten);– Kaptenen läser eller berättar en historia, saga eller dikt med egna ord;– Ställ er upp i syskonringen;– Sjung en kvällssång (t.ex. Dagen dör, scouternas kvällspsalm osv.);– Säg t.ex. god natt eller tack för idag;Andaktsmodell 2;– Sätt er i ring runt ljuset;– Ett annat ljus (t.ex. ett böneljus gjort av bivax) går runt från hand till hand. Det bör finnas ett skydd runt ljuset så att man inte bränner sig på rinnande ljusmassa. När man får ljuset berättar man något som man tycker har varit roligt på mötet och vad man vill tacka för den här dagen. Man kan också ge komplimanger åt varandra: alla säger något positivt om den som sitter bredvid en.;– till sist ställer man sig i syskonringen och sjunger en kvällssång och säger t.ex. god natt eller trevlig kväll åt varandra;Andaktsmodell 3:;– Sätt er i ring runt ljuset;– Den om drar andakten sätter på lugn musik i bakgrunden. Man lyssnar tyst på musiken; man kan också stänga ögonen.;– Ni ställer er upp i syskonringen;– Man läser Fader vår eller sjunger en kvällssång eller en kvällspsalm;– Man önskar varandra t.ex. god natt

Lägg till tips

Bifoga