Äventyrsscouten kan sätta upp ett vindskydd eller en hajkduk och har prövat att sätta upp kårens olika bivacker åtminstone en gång.

Valikko

Tältresning


Målsättning:

Äventyrsscouten kan sätta upp ett vindskydd eller en hajkduk och har prövat att sätta upp kårens olika bivacker åtminstone en gång.

Beskrivning:

Äventyrsscouten lär sig att resa olika bivacker som används på utfärder och läger.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Retkeily
Längd 1 h
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Att lära ut det rätta sättet att lägga upp bivackerna, ge feedback och sköta säkerheten

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Öster

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Äventyrsscouterna lärs sig under äventyrsscouttiden att ta hand om patrullens välmående och välja den bivack som passar bäst för tillfället. Bekanta er först, hela laget, med olika bivacker. Efter detta kan ni dela in er patrullvis eller parvis så att alla får ansvar för någon bivack (se anvisning för bivackmästare i aktiviteten Kårens tält och vindskydd).

. Uppsättningsfel Sätt upp olika bivacker med ditt lag. Be äventyrsscouterna att göra någonting annat en stund och gör själv olika fel i uppsättningen av bivackerna: gör tältlinorna lösa, lägg kaminen direkt på marken, gör lägerelden för långt bort från vindskyddet, gör så att tältets tak hänger, byt ut en tältknop mot någon lös knop, byt till för korta tältpinnar osv. Ta äventyrsscouterna tillbaka och få dem att hitta felen på samma sätt som i Kim spelet. Gå till sist igenom felen tillsammans och fixa dem. Fundera på nackdelarna med olika uppsättningsfel då man ska övernatta i en bivack.

Öva er att sätta upp bivacker på det sättet att bara patrulledaren får prata och de andra måste vara tysta och följa order. Pröva samma sak då några har ögonen förbundna och några har händerna fastbundna.

Öva er att lägga upp bivacker i mörker

Lägg till tips

Bifoga