Äventyrsscouten förstår att scoutverksamheten är internationell

Valikko

Världens scouter


Målsättning:

Äventyrsscouten förstår att scoutverksamheten är internationell

Beskrivning:

Äventyrsscouterna bekantar sig med något annat lands sätt att förverkliga scoutprogrammet. Äventyrsscouten inser att det finns scouter världen över och vet att grundtanken och att värdegrunden i scoutprogrammet är desamma för alla scouter även om man gör lite olika saker.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kansainvälisyys Partiokulttuuri
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift:

handleder tillfället och uppmuntrar äventyrsscouterna att delta

 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Öster

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vänkår: Om kåren samarbetar med någon kår från ett annat land kan laget kontakta den. Det är trevligt att göra det t.ex. inför ett gemensamt sommarläger. Skicka en hälsning eller en liten gåva och en bild på äventyrsscoutlaget till kåren.

Brevvän: Laget brevväxlar med en scoutpatrull i ett annat land och bekantar sig med scoutverksamheten i det landet. Material: papper, pennor, kuvert, frimärken. Kontakter till scouter i andra länder kan laget få genom Finlands Scouters internationella samarbetsprojekt. I FaceBook-gruppen Guides and Scouts visiting Finland efterfrågas brevvänner med jämna mellanrum. Med brevvänsgruppen kan laget utbyta bilder som beskriver scoutverksamheten och landet. Både foton och tecknade bilder är trevliga. Patrullerna kan berätta om scoutverksamheten, traditioner, naturen och aktuella saker. I breven kan också gruppens medlemmar presentera sig. Här följer ett exempel på ett första brev. "Hej! Vi är en grupp x–x år gamla scouter från Finland. Medlemmarna i vår grupp heter —. Vill ni börja brevväxla med oss? Vi vill gärna lära oss mera om scouting i ert land och några ord på ert språk. Som finländska scouter gör vi ofta utfärder och lär oss sådant som är bra att kunna. Vår favoritscoutaktivitet är —. Vi sänder er några teckningar och fotografier som beskriver scouting i Finland. Vad äter ni i ert land? I Finland äter vi mycket potatis och fisk- och kötträtter. Dessutom är mat från andra kulturer populära. Till våra favoriträtter hör —-. Vi skulle kunna brevväxla antingen per e-post eller vanlig brevpost. Till oss kan ni om ni vill sända post på adressen: —.  Med scouthälsningar, P.S. Det skulle vara roligt att få en bild." Material: papper, pennor, bilder

Ordförråd: Patrullen lär sig hälsningar och scoutord på olika språk. Ordlistor finns t.ex. på Scoutwikin.

Scoutmärken: Äventyrsscouterna bekantar sig med scoutmärken. Inför mötet skaffar kaptenen fram olika scoutmärken både ur sitt eget och kårens förråd och via sina scoutbekanta. Det kan vara många olika slags märken: världsorganisationens märken, evenemangsmärken, utländska märken o.s.v. Scouter runtom i världen samlar på märken. Vilka symboler är vanliga på märkena och vilka är ovanliga? Finns det t.ex. bilder at S:t Göran, brasor, ormar, månen, lejon, ballonger, fiskar, scoutliljan, pappersdrakar, stjärnor, treklövrar, dinosaurier, superhjältar, kompassrosor eller kronor på märkena?

Scoutdräkter: äventyrsscouterna bekantar sig med scoutdräkter i olika länder. Information om scoutdräkter finns på webben och hittas t.ex. genom att söka på ”scout uniform”. Kaptenen kan också visa egna foton från internationella scoutevenemang, och laget kan också tillsammans titta på en video från t.ex. en Jamboree. Med en scoutdräkt från ett annat land som modell tillverkar äventrysscouterna pappersdockor som har just den scoutdräkten på sig. Ett annat alternativ är att äventyrsscouterna på kraftigt papper målar en människa i normal storlek som har på sig en annan scoutdräkt än den finländska. Källa: Girguiding UK

En scoutresa: Kaptenen ber en person som varit utomlands på en scoutresa att komma och berätta om sin resa och om scoutverksamheten i landet hen besökte. T.ex. kan kårens roverscouter berätta om sitt utlandsprojekt, eller några scouter som deltagit i en Jamboree kan berätta om sina lägererfarenheter.

Kex: Äventyrsscouterna bekantar sig med olika länders scouttraditioner. T.ex. säljer flickscouterna i USA kex. Laget låter sig inspireras av de här scouterna och bakar också själva kex. Laget kan få en liten inkomst genom att sälja kexen. Källa: Girlguiding UK.

Memory-spel: Äventyrsscouterna arbetar patrullvis och tillverkar memory-spel, där det ena kortet i paret föreställer scoutorganisationslogor från olika länder, och det andra kortet de olika ländernas flaggor. Källa: Det Danske Spejderkorps

Our Cabaña: Scouthemmet Our Cabaña i Mexiko öppnade för 60 år sedan. Många flickor från hela världen har rest dit för att förverkliga sina drömmar. Kaptenen ber äventyrsscouterna att patrullvis på 30 sekunder skriva upp så många saker de kan komma på som beskriver Mexico. När listan är färdig ber kaptenen patrullerna välja ut ett ord. Sedan är patrullens uppgift att skapa en kort pjäs eller en stillbild som beskriver ordet. Om patrullen t.ex. väljer ordet kaktus kan patrullmedlemmarna tillsammans bilda en liten kaktusträdgård. Källa: Thinking Day 2018

WAGGGS scouthem: Patrullen bekantar sig med WAGGGS scouthem (Our Chalet, Sangam, Pax Lodge, OurCabana) t.ex. via bilder eller små presentationer. Det äldsta scoutcentret Our Chalet ligger i Schweiz. Patrullen bekantar sig med den schweiziska kulturen genom att leka. Alphornet är de schweiziska herdarnas traditionella kommunikationsredskap. Herdarna använde alphornen för att kommunicera med människor på närbelägna kullar eller nere i byarna i dalarna. Olika toner användes för olika meddelanden. Patrullen delar in sig tre lag: herdar, kor och natur. Herdarna åstadkommer ljud, korna följer herdarnas ljudinstruktioner och naturgruppens representanter (minst tre stycken) står stilla som hinder längs rutten, t.ex. i form av stenar, träd eller åar. Målet är att kon genom att följa de musikaliska instruktionerna som herdarna skapar ska ta sig igenom rutten utan att törna i något naturhinder. Patrullen använder instrument och andra föremål och utvecklar olika ljud för olika kommandon (t.ex. sväng till höger, sväng till vänster, gå fem steg rakt framåt, stanna). Patrullen repeterar kommandona tillräckligt många gånger och när alla är redo släpps korna ut på grönbete!

Lägg till tips

Bifoga