Äventyrsscouten förbereder sig inför sitt första långa sommar- eller vinterläger eller seglats.

Valikko

Söder

Äventyrsscouten förbereder sig inför sitt första långa sommar- eller vinterläger eller seglats.

Söder ger äventyrsscouten erfarenhet inför läger som är längre än bara en utykt. Till programmet hör att äventyrsscouten förbereder sig för vinterläger och sommarläger. De aktiviteter som hör till vårens program har som syfte att stöda äventyrsscouten att förbereda sig inför läger och lägerprogram.

 

Obligatoriska

Valbara