Äventyrsscouten vet hur man klär sig i vinterväder.

Valikko

Lager på lager


Målsättning:

Äventyrsscouten vet hur man klär sig i vinterväder.

Beskrivning:

Äventyrsscouten lär sig klä sig förståndigt på vinterutfärd

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Retkeily Turvallisuus
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: rådge och lära ut

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vad har vind och kyla för inverkan tillsammans? Vad händer om kläderna blir våta på vintern? Vad ska man göra om man fryser? Om man svettas? Gå genom varför man klär sig i lager på lager: Vad är nyttan?

Utvärdera olika kläder och material och deras lämplighet. Be patrulledarna att med patrullen göra olika tester. Man kan också ge var patrull i uppgift att förbereda en liten sketch eller annan föreställning om ett ämne som berör hur man bör klä sig på vintern (t.ex. att klä sig i flera lager eller vätning av kläder). Till slut framför patrullerna sketchen för varandra. Diskutera därefter ännu gemensamt vad ni lärt er av detta.

Vät olika material och pröva hur de känns då de är blöta. Fundera på hur man på ett vinterläger kan få utrustningen att torka.

Diskutera vilka speciella krav en vinterutflykt ställer på deltagarens klädsel.

Lägg till tips

Bifoga