Äventyrsscouten känner till begreppen sjömil och knop och klarar av att mäta avstånd på sjökortet.

Valikko

Måttenheter till sjöss


Målsättning:

Äventyrsscouten känner till begreppen sjömil och knop och klarar av att mäta avstånd på sjökortet.

Beskrivning:

Äventyrsscouten lär sig vad begreppen sjömil och knop innebär och lär sig mäta avstånd på sjökortet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På sjön
Färdighetsområden Suunnistus Vesillä liikkuminen
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: .

Gå genom med gruppen vad begreppen innebär. Vad betyder en sjömil? Och på vilket vis förhåller sig sjömilen till en knop?

Kaptenen visar för patrulledaren hur man mäter avstånd och be rdem därefter öva med sin patrull med hjälp av sjökort.

 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga