Äventyrsscouten lär sig det allmänna nödnumret, när man kan ringa och hur ett nödsamtal går till.

Valikko

Nödsamtal


Målsättning:

Äventyrsscouten lär sig det allmänna nödnumret, när man kan ringa och hur ett nödsamtal går till.

Beskrivning:

Äventyraren lär sig det allmänna nödnumret, när man kan ringa och hur ett nödsamtal går till

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Ensiapu Turvallisuus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd 30 min
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: fungera som sakkunnig

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Om möjligt, använd radiotelefoner, så att samtalet känns äkta. Att öva ringa nödsamtal som en uppgift under en patrulltävling eller någon slag av terränglek gör att samtalet känns mer äkta. Var dock noggranna med att ingen annan som råkar vara på linjen tror att det är fråga om en verklig situation, om ni använder radiotelefoner.

Ett nödsamtal i ett nötskal Då du ringer 112, gör så här: - Berätta kort vad som har hänt. - Det viktigaste är att bevara lugnet. I andra ändan av telefontråden är en utbildad, vuxen person. Om du inte vet vad du ska säga, så vet personen nog vad han eller hon ska fråga. - Ge exakt adress (kommun, gatuadress, höghus eller egnahemshus). Om du inte vet, se dig omkring! - Förbered dig på att personen på nödcentralen också vill diskutera med den hjälpbehövande. På så vis får personen på nödcentralen tilläggsinformation om den hjälpbehövandes situation, t.ex. om patienten klarar av att prata. - Lägg inte på luren innan du har fått lov att göra så. - Uppge väginstruktioner för hur man tar sig till olycksplatsen och se till att inget blockerar vägen. Se till att dörrarna inte är i lås. Om ni är i skogen eller på en scoutstuga så be någon gå hjälpen till mötes. Lämna dock aldrig den skadade ensam. - Se till att telefonen är nåbar, eftersom räddningsmanskapet kan ringa upp på vägen till platsen för att få mera information. - Telefonen får inte användas till något annat innan hjälpen är på plats. - Ring på nytt till nödnumret 112 om den hjälpbehövandes tillstånd väsentligt förändras, t.ex. så att han eller hon förlorar medvetandet, slutar att andas eller dylikt. Ni får då mera anvisningar per telefon.

Vink för tapto Under ett möte där ni lär er om förstahjälp, kan bibelberättelsen om den barmhärtiga samariten passa in (Lukas 10:25 – 37). Berättelsens budskap är aktuellt än idag.

Diskutera nödsamtalet till först. Vad är det allmänna nödnumret? Har någon av äventyrsscouterna någonsin ringt till nödcentralen? Varför? När ska man ringa till nödcentralen? Hurdan hjälp kan man få från nödcentralen?

Grunda en nödcentral. En av patrullerna fungerar som nödcentral och tar emot telefonsamtalen. De andra patrullerna hittar på en nödsituation, funderar på vad de ska berätta då de ringer och ber om hjälp till nödcentralen. Nödcentralen funderar på vad för slag av hjälp som skulle tänkas behövas: polis, ambulans, brandkår eller alla tre? Gå tillsammans genom anvisningar för hur man ringer ett nödsamtal och ring till slut ett korrekt samtal.

Lägg till tips

Bifoga