Äventyrsscouten känner till vilka nödsignaler som används till sjöss.

Valikko

Nödsignaler till sjöss


Målsättning:

Äventyrsscouten känner till vilka nödsignaler som används till sjöss.

Beskrivning:

Äventyrsscouten lär sig nödsignaler som används till sjöss.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På sjön
Färdighetsområden Turvallisuus Vesillä liikkuminen
Längd 30 min
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift:

Berätta om olika nödsignaler. Till sjöss ber man om hjälp genom att använda internationella nödsignaler. Lär er dem i förväg på ett möte. Påminn om att man inte får använda nödsignaler på lek. Använd således enbart sådana metoder med vilka ni kan öva ostört utan att väcka uppmärksamhet, till exempel morse.

 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Berätta om olika nödsignaler. Till sjöss ber man om hjälp genom att använda internationella nödsignaler. Lär er dem i förväg på ett möte. Påminn om att man inte får använda nödsignaler på lek. Använd således enbart sådana metoder med vilka ni kan öva ostört utan att väcka uppmärksamhet, till exempel morse.

Det berättas att SOS-signalen kommer från de engelska orden Save Our Souls, ”rädda våra själar”. Denna historia kan bra användas vid tapto.. Vem kan på riktigt rädda människors själar? Vi kan vända oss till gud även under nöd och svåra stunder. Gud SOS!

Nädsignaler: nödraketer - röda nödbloss -orange rök, -axelvink -EPIRB, dvs. Emergency Position Indicating Radio Beacon (automatisk nödradiosändare) - DSC-nödmeddelande (Digital Selective Call), digitalt nödmeddelande med hjälp av VHF-DSC - SOS-morse - högljutt ljud med en minuts mellanrum - mistlurens fortgående bröl - signalflaggor - ett bolliknande föremål ovan om en fyrkant eller under - öppen eld - kanonskott Därutöver kan alla andra metoder som väcker uppmärksamhet användas som nödsignaler. Kom ihåg att nödsignaler endast får användas i sjönöd, inte på lek eller som underhållning. En sjönödssituation bedöms alltid av båtens kapten. I verklig nöd får och ska man be om hjälp

Lägg till tips

Bifoga