Äventyrsscouten kan orientera på vägar och stigar med hjälp av karta.

Valikko

På vägar och stigar


Målsättning:

Äventyrsscouten kan orientera på vägar och stigar med hjälp av karta.

Beskrivning:

Äventyrsscouten lär sig orientera på vägar och stigar med hjälp av karta och lär sig följa med var man går på kartan.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Retkeily Suunnistus
Längd 1 h
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: att fungera som stöd och trygghet

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Du fungerar som patrullens ledare. Se till att alla patrullmedlemmar i tur och ordning orienterar sig fram mellan varje kontroll.

Märk ut orienteringsbanan med kreppapper. Gå genom kartan med gruppen och återkalla i minnet hur man läser kartan. Visa var rutten börjar och berätta också vad man ska göra om man tappar bort sig. Skicka iväg patrullerna till orienteringsbanan. Se till att ingen tappar bort sig.

Patrullernas uppgift är att följa de utmärkta rutterna och märka på kartan hur de går. På samma gång som patrullen följer banan och ritar upp banan på kartan, så söker patrullen i terrängen ställen som finns utmärkta på kartan, t.ex. kraftlinjer, stenar och hus. Märk ut ställena och gör färdiga frågor, exempelvis ”Vilken färg är det på huset?” eller ”Vad står det på kraftlinjestolpen?”

Alternativt kan du ordna en traditionell orientering för patrullerna i en bekant terräng längs med stigar och vägar. Placera kontrollerna i vägkorsningarna och patrullerna ska samla in de olika kontrollkoderna på ett kort. Du kan också placera ut så kallade ”skenkontroller” som inte ska samlas in.

Om ni vill kan ni också delta i den lokala orienteringsföreningens ekorrstig. Man kan vanligtvis köpa orienteringskartor från orienteringsföreningarna.

Lägg till tips

Bifoga