Äventyrsscouten kan slå pålsteken och känner till de vanligaste situationerna då den används.

Valikko

Pålstek


Målsättning:

Äventyrsscouten kan slå pålsteken och känner till de vanligaste situationerna då den används.

Beskrivning:

Äventyrsscouten lär sig slå knopen och vet vad den används till.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Retkeily
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Rådge och vägleda. Slå en modellknop av tjocka rep och berätta om de typsituationer där knopen används. Be patrulledarna öva pålsteken med sin patrull. Ställ fram modeller (t.ex. bilder i en knopbok, färdighetsbok eller kopior). Kolla att äventyrsscouterna slår knoparna rätt. Repetera och visa på nytt hur man gör knopen, om det behövs.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Berättelsen om ormen: ett sätt att göra pålsteken Det fanns en gång en liten sjö vid vars sida växte ett högt träd. I botten på sjön bodde en orm, som en dag gled upp ur vattnet. Ormen gled runt trädet och dök sedan tillbaka ner i sjön. Så här föddes pålsteken.

Pålsteken används då man förtöjer en båt vid en ring vid bryggan. Pålsteken används också som livräddningsknop. Pålsteken är en bra livräddningsknop eftersom den, om den är rätt gjord, inte stramar åt runt den som ska räddas då man drar i repet. Den som har fallit i vattnet borde kunna sätta repet runt sig med en hand eftersom han med den andra handen måste hålla i repet. Pålsteken kan även användas till att leda djur. Pålsteken är lätt att öppna, fast den varit utsatt för stora påfrestningar.

Lär er att slå knopen i en ring och runt och er själva. Kontrollera att alla prövar och lär sig slå knopen.

Lägg till tips

Bifoga