Äventyrsscouten kan de vanligaste sjökortstecknen.

Valikko

Sjökortstecken


Målsättning:

Äventyrsscouten kan de vanligaste sjökortstecknen.

Beskrivning:

Äventyrsscouten lär sig fem nya sjökortstecken.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På sjön
Färdighetsområden Suunnistus Vesillä liikkuminen
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Kaptenen lär ut sjökortstecken år äventyrsscouterna. Patrulledaren spelar memory med sjökortstecken tillsammans med sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lär ut sjökortstecken till gruppen. Titta på kartorna och använd olika modeller då ni övar. Gör ett memoryspel av sjömärkena (använd paff till korten och plasta dem) där sjömärkena och märkets innebörd är par. Efter att spela spelet kommer man bra ihåg sjömärken. Kardinal- och lateralmärkena är det meningen att äventyrsscouten lär sig i Sjörmärken-aktiviteten.

Lägg till tips

Bifoga