Äventyrsscouten lär sig skotsteken och aggknopen och känner till när dessa används.

Valikko

Skostek och flaggknop


Målsättning:

Äventyrsscouten lär sig skotsteken och aggknopen och känner till när dessa används.

Beskrivning:

Äventyrsscouten kan slå knoparna och vet till vad de används.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Retkeily
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift:

Kaptenens uppgift:

Uppgift: rådge och vägled

Slå en modellknop av tjocka rep och berätta om de typsituationer där knopen används. Be patrulledarna öva pålsteken med sin patrull. Ställ fram modeller (t.ex. bilder i en knopbok, färdighetsbok eller kopior). Kolla att äventyrsscouterna slår knoparna rätt. Repetera och visa på nytt hur man gör knopen, om det behövs. Det är bra att öva sig slå knoparna era gånger, ca 10 minuter i gången. Öva aggknopen vid flagghissningen då ni är på utykter eller läger. Flera knopövningar hittar du intill beskrivningarna för sjömansknopen.

Patrulledarens uppgift:

Se till att alla får pröva och lära sig göra knoparna.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Det är bra att öva sig slå knoparna flera gånger, ca 10 minuter i gången. Öva flaggknopen vid flagghissningen då ni är på utflykter eller läger. Flera knopövningar hittar du intill beskrivningarna för sjömansknopen.

Skotsteken är en gammal seglingsknop. Dess namn härstammar från det då knopen användes till att binda fast skoten vid råsegelfartygs rån. Med skotsteken kan man knyta ihop två lika eller olika tjocka rep eller skot. Repen får dock inte vara för tjocka. Skotsteken kan också göras så att den glider (dragknop). Då är den lättare att öppna om repet är spänt. Bilder på knoparna finns i färdighetsboken. Gör först en ögla på det tjockare repet. Ta det tunnare repets ända och börja under öglan, för ändan upp genom öglan, för densamma ändan runt öglan och tillbaka under ”sig själv”, det vill säga där tunna repet började. De kortare ändorna på repen bör vara på samma sida av knopen. Knopen öppnas genom att den böjs och drar ut steken ur öglan. Märk att de korta ändorna på båda repen kommer att i den färdiga knopen vara på samma sida. Då man en gång lärt sig skotsteken, så är flaggknopen enkel att lära sig. Flaggknopen är nämligen en dubbelskotstek. Flaggknopen har fått sitt namn från det att den används då man sätter fast den finska flaggan i flaggstångens rep. I nedre delen av den finska flaggan finns en repsnara i vilken flaggstångens rep knyts fast med flaggknopen. I den ring som finns på Finlands flaggas övre del fastsätts repet med flaggknopen eller pålstek. Flaggknopen används för att knyta fast rep av olika tjocklekar. Då fastsätts de lösa ändorna på samma sida av knopen. Flaggknopen är bättre än skotsteken om repen skiljer sig från varandra i tjocklek, material eller fuktighet.

Gör först en ögla på det tjockare repet. Ta det tunnare repets ända och börja under öglan, för ändan upp genom öglan, för densamma ändan runt öglan och tillbaka under ”sig själv”, det vill säga där tunna repet började. De kortare ändorna på repen bör vara på samma sida av knopen. Knopen öppnas genom att den böjs och drar ut steken ur öglan. Märk att de korta ändorna på båda repen kommer att i den färdiga knopen vara på samma sida.

Då man en gång lärt sig skotsteken, så är flaggknopen enkel att lära sig. Flaggknopen är nämligen en dubbelskotstek. Flaggknopen har fått sitt namn från det att den används då man sätter fast den finska flaggan i flaggstångens rep. I nedre delen av den finska flaggan finns en repsnara i vilken flaggstångens rep knyts fast med flaggknopen. I den ring som finns på Finlands flaggas övre del fastsätts repet med flaggknopen eller pålstek. Flaggknopen används för att knyta fast rep av olika tjocklekar. Då fastsätts de lösa ändorna på samma sida av knopen. Flaggknopen är bättre än skotsteken om repen skiljer sig från varandra i tjocklek, material eller fuktighet.

Lägg till tips

Bifoga