Äventyrsscouten kan sortera och återanvända avfall hemma och i kårlokalen.

Valikko

Skräpsortering


Målsättning:

Äventyrsscouten kan sortera och återanvända avfall hemma och i kårlokalen.

Beskrivning:

Äventyrsscouten lär sig hur man sorterar avfall, lär sig varför man gör det, deltar i avfallssortering och lär sig komposteringens grunder.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Kestävä kehitys
Längd 30 min
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: uppmuntra

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Berätta för äventyrsscouterna hur viktig vår miljö är och hur viktig rätt avfallshantering är för oss. Den mängd hushållsavfall som producerades i Finland var år 2004 ca 2,3 miljoner ton, alltså ca 450 kg/per invånare – medräknat varje barn och baby! Att sortera rätt och att återanvända sparar således otroligt mycket på miljön. Av det avfall som producerades år 2004 återanvändes avfallet så att 28 % återanvändes materiellt, 8 % återanvändes som energi och 2 % förbrändes utan att ta vara på energin och 63 % fördes till avstjälpningsplatsen. Be patrullerna komma på metoder för att minska på avfallet. Fundera på hur man i förväg kan förhindra att avfall uppkommer, men öva även på att sortera och återanvända redan uppkommet avfall. Hurdant avfall hör vart? Besök en lokal avfallsstation för att bekanta er med avfallshantering, öva på avstjälpningsplatsen med riktiga avfall, gör upp egna anvisningar för avfallssortering eller tillverka lämpliga avfallskärl för kåren.

Fundera tillsammans med din patrull på vad ni kunde göra för att minska på det avfall ni producerar? Skriv ner idéerna på ett A3-ark. Illustrera.

Vissa material förbränns långsamt i naturen. Att förbränna ett papper tar t.ex. beroende på papprets tjocklek mellan 1 till 5 år. Att förbränna olja tar ca ett år och konserver över 15 år. Plast, konstfiber och glas är så gott som eviga. Det spelar således stor roll vad man gör med avfallet. Att återanvända sparar på naturresurser och minskar på föroreningar. Exempel: Man sparar 95 procent av energi, om aluminium framställs av skrot och malm. En flaska som återanvänds kan användas ca 30 gånger. Att återanvända batterier förhindrar skadliga ämnen att komma ut i naturen. Återanvändning sparar också mycket på skogarna: till exempel ett ton återanvänt papper sparar på 16 träd och ordentligt med vatten och energi. Fundera tillsammans med patrullen vad som händer med matrester, avfallspapper, glasburkar och flaskor, plåtskrot, metallskrot, avfallsfärg, batterier eller gamla kläder.

Sorteringslek Lek en avfallssorteringslek på samma sätt som jord-hav-skog-leken. Kalla rummets hörn enligt olika avfallskärl i enlighet med det som finns i trakten, till exempel biokärl/kompost, blandavfall, problemavfall och pappersinsamlingen. Lekledaren ropar ett avfall åt gången, t.ex. batterier och då bör de som är med i leken gå till rätt avfallskärl. Den som går till fel kärl eller som funderar för länge, är ute ur leken.

Återanvänd gammalt Renovera någon gammal sak i sådant skick att man kan använda den igen. Till exempel sitsen på en stol eller ett ben till en pall kan vara ganska intressanta att förnya. Pröva även på surrealisering, det vill säga att återanvända och renovera en gammal sak så att den kan användas till ett annat ändamål än vad den ursprungligen var avsedd att användas för. Exempelvis kan man av en lampskärm av metall göra ljusstakar. Samla in sådant som ni annars skulle kasta bort där hemma (t.ex gamla, söndriga kläder) och reparera dem eller se vad ni med hjälp av fantasin kan åstadkomma. Om ni lappar kläderna så kan ni ge dem vidare till loppis eller FRK.

Gör ett besök till avstjälpningsplatsen, återanvändningscentralen eller realiseringscentralen. Håll ett möte hemma hos dig. För tillsammans de avfall som finns hemma hos dig till den närmaste sorteringsplatsen. Kolla vad som hör vart, läs anvisningarna noggrant och sätt avfall in i rätt lådor. Fundera på varför sortering är nödvändigt och vad som händer om man t.ex. om man i lådan för bioavfall sätter plastpåsar som inte förbränns. . Kom sinsemellan överens om att ni håller koll på er konsumtion. Det går att minska på avfall genom att planera t.ex. klädköp på förhand. Alla kläder behöver passa precis inte vid inköpstillfället, utan de kan köpas på växten så passar de längre. På det viset minskar vi på avfallsbelastningen! En annan möjlighet för att minska på avfallet är att köpa godis utan papper eller genom att sluta köpa lemonad – det är dessutom också bra för tänderna! . Avlägg tillsammans ett avfallslöfte: lova att under två veckors tid minska på mängden avfall ni producerar. Exempelvis kan yoghurten, i syfte att undvika onödiga plastavfall, köpas i en liters förpackning eller matinköpen göras med en tygkasse som man hämtar med hemifrån. Äventyrsscouten kan även påverka sina föräldrars konsumtionsvanor! . Gör tillsammans med gruppen ett förmultningstest som tar ett halvt år – så här har också äventyrsscouterna en gemensam ”hemlig” plats som ska hållas orörd, så att inte förmultningstestet går i stöpet. Gräv ner sakerna på våren och gräv upp dem i november, då det gått ett halvt år. . Miljölinkar: www.ymparistoyritykset.fi/ymparistohuolto - information om avfallssortering www.ymparisto.fi – avfallsrådgivningens läromaterial eller kolla in kommunens egna avfallshanteringssidor

Lägg till tips

Bifoga