Äventyrsscouten känner till sin egen understödsförening.

Valikko

Understödsförening


Målsättning:

Äventyrsscouten känner till sin egen understödsförening.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med sin kår eventuella bakgrunds/understödsförening.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: leda och presentera

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Märk att denna aktivitets syfte är att låta äventyrsscouten bekanta sig med den egna kårens bakgrundsförening. Ni behöver inte utföra denna aktivitet om er kår inte har en bakgrundsförening, understödsförening eller någon samarbetspartner, i vars verksamhet ni skulle kunna på ett givande sätt delta. Bland annat lutherska, frikyrkliga eller ortodoxa församlingar, frälsningsarmén, KFUKM eller något företag kan fungera som bakgrundsföreningar för kåren. En del kårer har ingen bakgrundsförening överhuvudtaget, men de kanske har en föräldraförening eller en understödsförening, som sköter många uppgifter som hör till en bakgrundsförening. Bakgrundsföreningarna stöder kåren på många olika sätt. Det vanligaste sättet är erbjuda utrymmen för verksamheten. Det finns många olika sorters förhållanden mellan kåren och bakgrundsföreningen. Bakgrundsföreningen eller avsaknaden av en, inverkar ofta på något vis på kårverksamhetens natur.

Informera kort om er kårs understödsförening och presentera dess verksamhetsmetoder. Delta i något evenemang som föreningen ordnar, informera äventyrsscouterna om detta. Ta reda på, t.ex. via internet, vad för slag av aktiviteter föreningen ordnar. Välj någon annan aktivitet än en scoutaktivitet och delta i den. Välj aktiviteten tillsammans med hela gruppen. Avsikten är att ni ska delta och bekanta er, inte att ordna programmet. För de kårer som tillhör en församling, ordnas det säkert många potentiella tillställningar. Välj en som passar er. Om möjligt, bekanta er med er församlings kyrka med hjälp av en guide. KFUKM kårerna kan bekanta sig med sin förenings övriga ungdomsverksamhet, antingen sportevenemang eller annan social ungdomsverksamhet.

Lägg till tips

Bifoga