Äventyrsscouten vet hur man uppför sig på en båt även under längre seglatser.

Valikko

Veckoslutsseglats


Målsättning:

Äventyrsscouten vet hur man uppför sig på en båt även under längre seglatser.

Beskrivning:

Äventyrsscouten deltar i en seglats som tar minst ett dygn, kan fungera enligt skepparens instruktioner och vet hur man uppför sig ombord på en båt.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På sjön
Färdighetsområden Retkeily Vesillä liikkuminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd viikonloppu
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift:

Vara kapten på båten

Gå innan seglatsen genom med gruppen hur man beter sig på en båt och vad man ska packa med. Försäkra dig om att alla har tillräckligt med kunskap och färdigheter innan ni seglar iväg. Ge lämpliga uppgifter åt äventyrsscouterna, uppmuntra dem att delta och fatta egna beslut! Avsikten är inte att segla dygnet runt, utan att vänja sig vid en seglats som är längre än en kvälls- eller dagsseglats.

 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga