Äventyrsscouten kan hantera och förvara yxan på ett säkert sätt.

Valikko

Yxa


Målsättning:

Äventyrsscouten kan hantera och förvara yxan på ett säkert sätt.

Beskrivning:

Äventyrsscouten kan hantera och förvara yxan på ett säkert sätt.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kädentaidot Turvallisuus
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: visa hur en yxa ska användas på ett tryggt sätt och övervaka då patrullerna hugger.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Söder

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Låt patrullerna öva under patrulledarnas översikt. Hugg ner träd till gruppens lägerbål eller natt i vindskydd. Pröva på att vässa tältpinnar med yxan. Övervaka säkerheten!

Även en yxa hör till scouternas grundarbetsredskap. Yxan bärs så att bettet skyddas och man håller i bettet. Yxan överräcks åt andra med bettet nedåt. Det finns yxor i olika storlekar: små utfärdsyxor som man kan ta med på vandringar och patrulltävlingar. Med klyvyxor klyvs även stora klabbar lätt. Med kortskaftade yxor är träffsäkerheten bättre och de passar bra för kortare personer eller personer utan erfarenhet att använda yxor. Yxor med långa skaft är effektivare, eftersom allteftersom skaftets längd ökar, så ökar även det svingande bettets effekt då rörelseenergin ökar. Då man klyver ved står man stadigt bredbent och försäkrar sig om att ingen står i ens närhet. Om den klabb som ska klyvas inte är jämt rund, så kom ihåg att barrträdsklabbar klyvs lättare från den bredare sidan och lövträdsklabbar från den smalare sidan. Det lönar sig att klyva alla träd när de är så färska som möjligt. Allra lättast är det att klyva ett under vintertid nyfällt träd. Ju torrare trädet är, desto svårare är det att klyva det, eftersom trädet krymper då det är torrt och blir med andra ord kompaktare. Då man fäller träd lönar det sig att göra hacket på snett enligt trädets fibrer.

Visa först hur yxan ska hanteras och transporteras. Det viktigaste då man lär ut hantering av yxa är säkerheten. Då någon hugger ska denna person stå i en stadig ställning med bredbenta ben: om yxan slinter träffar det inte i misstag foten. Håll stadigt i yxan så att inte greppet lossnar om den på grund av kraften i slaget. Akta er också för att föra yxan för högt ovanför huvudet, för då ökar risken att ovan hanterare slår sig själv med yxans ax i pannan. Yxan bärs så att man håller ett stadigt grepp om axen.

Lägg till tips

Bifoga