Målsättningen med märket är att äventyrsscouten förstår betydelsen av sin egen konsumtion.

Valikko

Ansvarskännande konsument

Målsättningen med märket är att äventyrsscouten förstår betydelsen av sin egen konsumtion.

För märket görs följande fem uppgifter:

1. Bekanta dig med olika miljömärkningar (till exempel Svanmärket och EU-blomman) och på vilka grunder rätt att använda ett miljömärke ges.

2. Fundera över hur mycket avfall som bildas av en produkt och på hur du redan vid valet av produkt kan påverka mängden avfall.

3. Fundera på vilka apparater som förbrukar mest energi hemma och vad man kan göra för att minska förbrukningen?

4. Bekanta dig med hemkommunens förordningar om avfallshantering och kompostering och planera utifrån dem ett sorteringssystem till kårlokalen, hemmet eller sommarstugan.

5. Delta i städning av park, vägstump, skogsdunge eller vandringsled.