Målet är att äventyrsscouten prövar på olika sätt att utrycka sig, att repetera och delta i en pjäs eller i ett cirkusuppträdande.

Valikko

Artisten

Målet är att äventyrsscouten prövar på olika sätt att utrycka sig, att repetera och delta i en pjäs eller i ett cirkusuppträdande.

Välj åtminstone sju av följande uppgifter (1-10).

Teater

1. Besök kommunens teater, sommarteater eller amatörteater och bekanta er med teaterns kulisser och garderob.

2. Öva pantomim.

3. Öva improvisation.

4. Delta i repetition och uppförande av en tablå eller en liten pjäs (t.ex. St. Göran och draken, Den barmhärtige samariten eller jultablå).

5. Planera och förverkliga tillsammans med patrullen eller laget ett programnummer till kårlägrets lägerbål.

Cirkus

6. Designa en clownmask/ansiktsmålning och dräkt samt öva in ett roligt program.

7. Lär er jonglera med minst två bollar.

8. Lär er minst tre olika trollkonster.

9. Lär er att balansera och göra konster på styltor eller skateboard.

10. Delta i en cirkusföreställning.

 

Valbara