Målsättningen med märket är att äventyrsscouten ska kunna sortera och återvinna avfall. Scouten ska också ha klart för sig vad som händer med sorterat och återvunnet avfall.

Valikko

Återvinning

Målsättningen med märket är att äventyrsscouten ska kunna sortera och återvinna avfall. Scouten ska också ha klart för sig vad som händer med sorterat och återvunnet avfall.

För specialmärket utförs följande åtta uppgifter:

1. Ta reda på vad som är och vad som inte är bioavfall.

2. Ta reda på vad som är problemavfall och hur man hanterar det. Bekanta dig med din kommuns bestämmelser om avfallshantering och kompostering och planera ett sorteringssystem för hemmet eller kårlokalen och gör sortering enligt det.

3. Ta reda på hur olika typer av papper (tidningar, kartong, pappersförpackningar, vätskeförpackningar) sorteras.

4. Ta reda på vilka plaster som får brännas och sortera plastavfall därefter.

5. Samla avfall och problemavfall som går att återvinna hemifrån och från kårlokalen, och för dem till rätta ställen för återvinning.

6. Gör bruksföremål av återvunnet material eller reparera saker som tagits ur bruk (möbel, klädesplagg, cykel) och använd dem på nytt.

7. Besök en återvinningsstation, sorteringsplats eller en avstjälpningsplats och ta reda på vad som händer med avfallet på dem. Alternativt: bekanta dig med verksamheten i organisationen Håll skärgården ren.

8. Arrangera en sorteringsutställning eller en grej-bytardag på kårlokalen t.ex. under ett föräldramöte.