Målsättningen med märket är att äventyrsscouten bekantar sig med Bibeln och kan använda den.

Valikko

Bibeln

Målsättningen med märket är att äventyrsscouten bekantar sig med Bibeln och kan använda den.

För märket görs följande fem uppgifter:

1. Skaffa en egen Bibel och bekanta dig med hur Gamla och Nya testamentet. uppkommit.

2. Ta reda på vilka av Bibelns böcker som är evangelier, lagböcker, undervisningsböcker, profetböcker, poetiska böcker och historiska böcker.

3. Leta rätt på två hjältar i Bibeln (t.ex. David, Eva, Jesus, Maria, Marta, Noa, Salomo) och bekanta dig med dem och deras liv.

4. Gör ett drama utgående från en Bibelberättelse (t.ex. Julevangeliet, Lukas 2, Syndafloden, I Moseboken 7 eller Den barmhärtiga samariten, Lukas 10:25-37) och uppför det tillsammans på en scoutkyrkohelg eller på en lägergudstjänst.

5. Läs en berättelse från Bibelns Gamla Testamentet och en berättelse från Nya Testamentet. Rita en serie om berättelserna.