Målsättningen är att äventyrscouten vet vad handicapscouting är och bekantar sig med en handikappad person.

Valikko

Cap handi

Målsättningen är att äventyrscouten vet vad handicapscouting är och bekantar sig med en handikappad person.

För märket görs sammanlagt minst sex uppgifter.

Basfärdigheter

1. Ta reda på vad som menas med handicapscouting och om det i din kår, region eller i FiSSc finns sådan verksamhet.

2. Ta reda på fakta om ett handikapp.

3. Sätt dig in i hur en handikappad person lever. Ta reda på hurudana hjälpmedel han använder i sitt dagliga liv.

4. Pröva i praktiken på hur olika handikapp påverkar det dagliga livet.

Välj minst två av följande uppgifter (5-9).

5. Bekanta dig med minst ett kommunikationssätt t.ex. Bliss-symboler, blindskrift eller teckenspråk.

6. Lär dig en sång eller ett meddelande på teckenspråk.

7. Försök göra konst utan händer, d.v.s. rita med pennan i munnen eller mellan tårna.

8. Lek Kim-spel genom att använda luktsinne, smaksinne, känsel eller hörsel.

9. Pröva på olika spel eller lekar som är utvecklade eller anpassade för personer med specialbehov, till exempel volleyboll sittande, rullstolsdans, goalball eller boccia och fundera på hur man kunde anpassa en bekant lek eller ett spel för en handikappad person.