Målsättningen med märket är att äventyrsscouten deltar i en cykelutfärd. Scouten ska därutöver kunna röra sig tryggt med cykel i tra‚ken och kunna reparera små fel under cykelutfärden.

Valikko

Cykeln

Målsättningen med märket är att äventyrsscouten deltar i en cykelutfärd. Scouten ska därutöver kunna röra sig tryggt med cykel i tra‚ken och kunna reparera små fel under cykelutfärden.

För märket görs följande sex uppgifter:

Basfärdigheter

1. Repetera trafikregler som gäller cyklister och träna på hur man bör handla i olika paniksituationer (hastig inbromsning, att ramla med cykeln, kollision).

2. Tvätta cykeln och ge den vår- eller höstservice.

3. Öva dig att lappa cykeldäck och att sätta kedjan på plats.

4. Stöldmärk din cykel och fundera över hur du kan förhindra att cykeln blir stulen.

Då det verkligen gäller

5. Bygg en träningsbana med patrullen och öva er på att behärska cykeln i olika situationer.

6. Planera och genomför en cykelutfärd tillsammans.