Målet är att äventyrsscouten kan använda textbehandlingsprogram, e-post och kan söka scoutfakta på nätet.

Valikko

Datafreaken

Målet är att äventyrsscouten kan använda textbehandlingsprogram, e-post och kan söka scoutfakta på nätet.

1. Skriv en berättelse om er patrull, ert lag eller om en utfärd som ni gjort. Pröva olika former (radavstånd, teckensnitt, indragningar, teckenstorlek) Spara och printa ut arbetet. Skicka in berättelsen till kårtidningen.

2. Gör en presentation av er patrull eller ert lag och dess medlemmar (till exempel med hjälp av PowerPoint).

3. Skanna en bild eller flytta över en bild från en digikamera och bearbeta den med ett bildbehandlingsprogram.

4. Lär er öppna e-post, skicka e-post, svara på e-post, svara till er än en avsändare, öppna en bilaga, bifoga en bilaga och ordna e-posten i mappar.

5. Bekanta er med nätetikett och fundera varför den skapats.

6. Bekanta er med Scoutwiki (wiki.partio.net). Besök åtminstone den egna kårens sida. Om kåren inte har en sida där kan ni skapa en.

7. Skapa tillsammans användarkoder för patrullen eller laget till något diskussionsforum eller en chat. Använd forumet för patrullens kommunikation.

8. Bekanta er med de tjänster som finns på nätet för äventyrsscouterna i Finland.

9. Bekanta er med åtminstone två olika sökmotorer på nätet. Sök sidor som behandlar scouting eller scoutfärdigheter. Fundera på om all information man hittar på nätet går att lita på.

10. Delta i ett Jamboree-On-the-Internet det vill säga ett JOTI -evenemang.