Målsättningen med märket är att äventyrsscouten kan iaktta sin omgivning och använda sig av olika problemlösningar.

Valikko

Detektiven

Målsättningen med märket är att äventyrsscouten kan iaktta sin omgivning och använda sig av olika problemlösningar.

Välj minst sju av följande uppgifter.

1. Öva dig att känna igen olika ämnen utgående från lukt och smak.

2. Öva dig att känna igen olika händelser på basen av ljud.

3. Öva dig att dra slutsatser om en människa utgående från röst och sätt att tala. (hemort, känslotillstånd, ålder, kön) och öva dig att spåra.

4. Öva dig att göra observationer så att du kan ge signalement.

5. Öva dig i att ta .ngeravtryck och att identi.era sådana.

6. Gör gipsavgjutningar av fot- och/eller hjulspår.

7. Gör en chiffernyckel och använd den till att sända och ta emot meddelanden.

8. Pröva olika slag av ”osynligt bläck” och sänd/ta emot meddelanden skrivet med något av dessa.

9. Tillverka ett hjälpmedel för en detektiv, till exempel ett periskop som man kan titta runt ett hörn med.