Målsättningen med märket är att äventyrsscouten lär sig tända och släcka en eld på ett säkert sätt.

Valikko

Eldslagning

Målsättningen med märket är att äventyrsscouten lär sig tända och släcka en eld på ett säkert sätt.

Märket lämpar sig att utföras i slutskedet av äventyrsscoutprogrammet. Ni kan börja avlägga märket i väderstrecket väster.

För specialmärket görs följande nio uppgifter:

Basfärdigheter

1. Ta reda på vad som menas med varning för skogsbrand. Bekanta dig med allemansrätten samt med de förordningar och anvisningar som berör uppgörandet av eld.

2. Lär dig konsten att välja plats för en eld och hur man bereder eldstadens underlag.

3. Lär dig att släcka en eld omsorgsfullt.

4. Lär dig tälja olika sorters tände och samla tände i naturen.

5. Öva att hugga ved och samla ved i naturen.

Då det verkligen gäller

6. Lär dig göra upp olika slags eldar och lär dig släcka dem.

7. Gör upp och släck en eld i regn eller i kyla.

8. Pröva på att torka fruset eller vått trä i eldens värme.

9. Pröva på att tända en eld utan att använda tändstickor till exempel genom att använda tändsten eller elddrill.

 

Valbara