Målsättningen med märket är att äventyrsscouten känner till de vanligaste ‚skarterna, metar eller pilkar och ‚skar med nät eller katsa samt kan tillreda sin fångst.

Valikko

Fiske

Målsättningen med märket är att äventyrsscouten känner till de vanligaste ‚skarterna, metar eller pilkar och ‚skar med nät eller katsa samt kan tillreda sin fångst.

Basfärdigheter

1. Ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter en fiskare har enligt allemansrätten.

2. Ta reda på hurudana tillstånd som krävs för fiske med olika fångstredskap i den kommunen där du tänker fiska. Skaffa de tillstånd som behövs.

3. Lär känna igen minst åtta olika .skarter (t.ex. yttre kännetecken, de vanligaste fångstsätten och hurudana platser de trivs på).

Då det verkligen gäller

4. Tillverka ett metspö och meta med det.

5. Pröva olika agn på metkroken (t.ex. olika slags maskar, fluglarver, deg, konserverade majskorn, makaroni, ost, bröd).

6. Fiska med nät, katsa (mjärde) eller pilk (pimpel).

7. Rensa den fisk du fångat och hitta hjärta, lever, njurar, gallblåsa och simblåsa.

8. Tillred en måltid av .sk över öppen eld eller genom att röka den.