Målsättningen med märket är att äventyrsscouten bekantar sig med sin församling och deltar i dess verksamhet.

Valikko

Församlingen

Målsättningen med märket är att äventyrsscouten bekantar sig med sin församling och deltar i dess verksamhet.

För märket görs följande fem uppgifter:

1. Bekanta dig med din hemförsamlings juniorverksamhet och delta i ett tillfälle.

2. Bekanta dig med de uppgifter en församlingsanställd som arbetar för din kår har eller besök din hemkyrka, en skärgårdskyrka eller sjömanskyrkan.

3. Delta i en specialgudstjänst, t.ex. Tomasmässan, scoutmässan, en ekumenisk mässa eller en gudstjänst under en seglats.

4. Delta i en scoutgudstjänst och hjälp till med att bära upp kollekt eller läsa en text.

5. Lär dig att sjunga barn- eller ungdomspsalmer.