Målsättningen med märket är att äventyrsscouten kan fotograferingens grunder.

Valikko

Fotografen

Målsättningen med märket är att äventyrsscouten kan fotograferingens grunder.

För märket görs följande sju uppgifter:

Basfärdigheter

1. Lär dig hur kameran används och hur den fungerar. Lär dig vad följande termer betyder: objektiv, sökare, bländare och slutare.

2. Lär dig att byta .lm eller minneskort och batteri i kameran.

3. Ta reda på hur ljuskänslighet (ISO-värde) påverkar bilden

Då det verkligen gäller

4. Gör en bildserie om ett läger eller en patrullutfärd.

5. Fotografera samma objekt under olika tidpunkter av dygnet.

6. Gör en fotoexkursion ute i naturen.

7. Sök fel i dina fotografier och fundera över hur du kunde rätta till dem.