Målsättningen med märket är att äventyrsscouten känner till sin hembygds historia, traditioner och omgivning.

Valikko

Hembygden

Målsättningen med märket är att äventyrsscouten känner till sin hembygds historia, traditioner och omgivning.

För specialmärket utförs följande sex uppgifter:

1. Delta i en forskningsexpedition med mål att utforska traktens utfärdsterräng och hitta ett eget, verkligt bra utfärdsställe för följande utfärd.

2. Besök kommunkansliet, stadshuset, polisstationen eller hembygdsmuseum.

3. Bekanta dig med din hembygds historia och spännande händelser som hänt där. Besök historiskt spännande platser.

4. Lär dig tala din hembygds dialekt eller bekanta dig med en dialekt från närområdet.

5. Fira lillajul/fastlag/påsk eller någon annan högtid i patrullen eller laget på det sätt den firades på orten då dina far/morföräldrar var barn.

6. Delta i planeringen och genomförandet av en tävling i hembygdskunskap. Genomför tävlingen t.ex. under ett lägerbål, vargungemöte eller äventyrsscoutmöte.