Målsättningen med märket är att äventyrsscouten känner till reglerna för de heraldiska färgerna samt känner till den egna kårens halsduksmärke samt förbundsmärket. Äventyrsscouten tar del i planeringen av den egna patrullens emblem.

Valikko

Heraldik

Målsättningen med märket är att äventyrsscouten känner till reglerna för de heraldiska färgerna samt känner till den egna kårens halsduksmärke samt förbundsmärket. Äventyrsscouten tar del i planeringen av den egna patrullens emblem.

Välj åtminstone sju av följande uppgifter (1-8)

1. Ta reda på din kårs halsduksmärke och dess historia samt betydelsen av den bild och de färger som använts.

2. Se på Scoutwiki om du hittar din kårs halsduk där.

3. Bekanta dig med förbundsmärkets historia och ta reda på betydelsen och de färger som använts.

4. Lär dig känna igen tio av förbundets kårers halsduksmärken eller halsdukar.

5. Bekanta dig med din kommuns vapen, dess historia samt betydelsen av den bild och de färger som använts.

6. Bekanta dig med Finlands aggas historia och dess användning.

7. Lär dig reglerna för de heraldiska färgerna.

8. Delta i planeringen och tillverkningen av din patrulls emblem (vimpel, märke, stämpel, t-skjorta, loggbokspärm) genom att följa reglerna för de heraldiska färgerna.