Målsättningen med märket är att äventyrsscouten kan använda olika källor och hitta fakta.

Valikko

Historikern

Målsättningen med märket är att äventyrsscouten kan använda olika källor och hitta fakta.

Gör en av följande uppgifter (1-5). Gör en plansch av dina undersökningsresultat och presentera resultaten till de övriga i laget.

Livet förut

1. Undersök hur man levde när dina föräldrar var unga. Välj ett årtionde och bekanta dig med hurudant skolsystem man hade, hur man klädde sig, vilka lekar man lekte, vilka studiemedel man använde, på hurdan musik man lyssnade och vilka filmer och tv-program man såg.

2. Undersök hur man levde på en bondgård när dina far/ morföräldrar var unga. Bekanta dig med arbetet på åkrarna, i ladugården och i hemmet. Bekanta dig även med de verktyg man använde. Lär dig någon gammaldags arbetsuppgift, t.ex. att spinna, karda eller varför inte pröva på mjölkning?

Hembygdens historia

3. Välj en viktig händelse eller plats i din hembygds historia som forskningsobjekt. Har det t.ex. utkämpats något slag eller funnits ett bruk eller någon annan industrianläggning, ett slott eller någon annan betydande byggnad i trakten? Red ut vilken roll forskningsobjektet har spelat i Finlands historia.

4. Forska i din egen kårs historia. När grundades kåren och av vem? Vilka skeden hör till din kårs historia? Ta reda på vem som planerat ert halsduksmärke och vilka som verkat som kårchef. Innehåller förbundets historik någonting om er kår?

Släktens historia

5. Forska i din egen släkt och gör upp ett släktträd åtminstone till dina far/morföräldrars föräldrar. Försök hitta förutom information om namn, födelsedatum och dödsdatum även uppgifter om vad dina släktingar sysslat med och var de bott.