Valikko

Indianen

Välj åtminstone sju av följande uppgifter (1-9)

och utför dem under möten eller på utfärder.

1. För indianerna var berättelserna och sägnerna förr ett sätt att överföra kunskap och föreställningar från en generation till en annan. Bekanta dig med indianhistorier och indiangudar och tag reda på hur indianerna förr förhöll sig till bl.a. solen, naturen och djuren.

2. Att bära på kokkärl under en jaktfärd är slösad energi. Tillred mat över öppen eld utan att använda kärl.

3. Då man jagar får man inte enbart lita på sin goda tur. Man bör också kunna spåra. Delta i en spårningslek.

4. Som vapen använde naturfolk båge, pil och spjut. Tillverka pilbåge, pil och spjut och öva dig på att använda dem.

5. För signalering, som hjälpmedel vid schamanens riter och förstås som rytmgivare till dans, användes trummor. Tillverka en lädertrumma av t.ex. ett ihåligt träd, en stor plåtburk eller en liten tunna.

6. Vill du slå läger omärkligt eller måhända sända ett meddelande till grannen? Försök göra en eld möjligast diskret och rökfri. Gör sen tvärtom och försök få elden att ryka och sänd röksignaler.

7. Naturen är outtömlig på föda för den som känner den väl. Ta reda på vilka vilda växter som är ätliga och gör en måltid av naturens håvor.

8. Djurkännedom var ett livsvillkor för jägare-samlare. Leta upp så många olika spår som möjligt som djur har lämnat efter sig (spår, lämningar, stigar). Utred vilket djur som har lämnat spåret.

9. Blir det regn eller uppehållsväder? Bekanta er med att spå väder med hjälp av tecken i naturen.