Målsättningen med märket är att äventyrsscouten lär känna människor i olika länder, deras kultur och scouttraditioner.

Valikko

Internationellt

Målsättningen med märket är att äventyrsscouten lär känna människor i olika länder, deras kultur och scouttraditioner.

Basfärdigheter

alla uppgifter görs (1-3):

1. Bekanta dig med världsförbunden (WAGGGS och WOSM) och med deras märken och symbolik.

2. Pricka in alla scoutländer på världskartan tillsammans med din patrull eller ditt lag.

3. Lär dig minst två utländska lekar eller danser och en scoutsång på ett främmande språk.

Då det verkligen gäller

Välj minst fyra av följande uppgifter (4-12)

4. Välj tillsammans med din patrull minst två länder, vars kultur och scoutverksamhet ni vill bekanta er med.

5. Ordna ett program som handlar om dessa länders kultur och scoutverksamhet och visa det för en annan grupp (patrull, lag eller någon annan åldersgrupp), era föräldrar eller för hela kåren.

6. Ta reda på hur många människor som bor i Finland från dessa länder och vilken deras situation är i vårt land.

7. Bekanta er med dessa länders religion, kultur, fester, musik och konst.

8. Bekanta er med deras matkultur och gör en måltid som är typisk för dessa länder.

9. Bekanta er med scoutverksamheten i dessa länder och skriv om det i er kårtidning.

10. Bjud in en person från dessa länder eller någon som besökt något av länderna och låt dem berätta om sina erfarenheter därifrån.

11. Ordna ett skivråd el.dyl. med musik från dessa länder.

12. Ta reda på varifrån maten du hittar i butiken kommer – t.ex. ris, spaghetti, konserver och ost.