Målsättningen med märket är att äventyrsscouten behärskar jollesegling och kan vara till nytta i besättningen.

Valikko

Jollen

Målsättningen med märket är att äventyrsscouten behärskar jollesegling och kan vara till nytta i besättningen.

Följande tio uppgifter utförs för specialmärket:

Behärska basfärdigheter före ni övergår till mer krävande

övningar. Uppgifterna som är klassade som basfärdigheter hör

till äventyrsscouternas sjöaktiviteter. Tycker ni att ni behärskar

basfärdigheterna kan ni upprepa det viktigaste och fortsätta med de

mer krävande uppgifterna. Att segla med jolle passar bra som aktivitet

på t.ex. ett sommarläger.

Basfärdigheter

1. Lär dig simma minst 200 m.

2. Lär dig använda ytväst korrekt och simma med den.

3. Bekanta dig med de viktigaste sjötermerna, d.v.s. skrov,mast, bom, köl, roder, roderpinne, vant, stag, klys, latta, saling, stor, fock/genua, fall, gast, styrbord, babord, gipp, öskar, knap, för, akter och toft, att segla i medvind, bidevind, motvind, att göra slag, trailer, rigg, att skota och lova.

4. Bekanta dig med till de viktigaste väjningsreglerna till sjöss.

Då det verkligen gäller

5. Delta i att rigga jollen, sjösätta den och försätta den i strandskick.

6. Delta i skotandet och styrandet.

7. Lär dig att gippa och kryssa och lär dig ge akt på bommen.

8. Lär dig hur man agerar när jollen kantrar.

9. Lär dig att stanna en jolle.

10. Lär dig hur man förtöjer jollen rätt.