Målsättningen med märket är att äventyrsscouten ska delta i att bygga upp ett läger under ledning av en äldre scout.

Valikko

Konstruktioner

Målsättningen med märket är att äventyrsscouten ska delta i att bygga upp ett läger under ledning av en äldre scout.

För specialmärket utförs följande fem uppgifter:

1. Delta i planeringen av er egen tältplats, sovsäcksställning, skräpkorg och ryggsäcksställning tillsammans med din patrull.

2. Delta i byggandet av tältplats, sovsäcksställning, skräpkorg och ryggsäcksställning tillsammans med din patrull.

3. Delta i byggandet av en krävande lägerkonstruktion t.ex. matsal, latrin, lägerkyrka eller lägerport.

4. Delta i byggandet av stångtennis, flytetyg t.ex. en risfia eller snökälke.

5. Bygg tillsammans med din patrull en användbar lägerkonstruktion av naturmaterial, t.ex. en vimpelstång, ett staket eller en port.