Målsättningen med märket är att äventyrsscouten läser olika slags litteratur.

Valikko

Litteratur

Målsättningen med märket är att äventyrsscouten läser olika slags litteratur.

För specialmärket görs följande sju uppgifter:

1. Läs en ungdomsbok.

2. Läs tre kapitel/berättelser ur en bok om scoutverksamhet (lägerbålshistorier, scoutberättelser).

3. Läs ett seriemagasin.

4. Läs en saga eller en pjäs och gör en föreställning av den med patrullen eller laget.

5. Läs olika dikter och skriv med patrullen eller laget en egen dikt med scoutinnehåll.

6. Diskutera på lagets möte de böcker som ni har läst, eller gör ett föredrag om dem och häng upp det på väggen i kårlokalen. Ni kan även skriva om dem i patrullens eller lagets loggbok.

7. Gör en exkursion till biblioteket. Vilka tjänster erbjuder biblioteket sina kunder?