Målsättningen med märket är att äventyrsscouten förstår pengars värde och betydelse för verksamheten. Äventyrsscouten deltar i ett medelsanskašningsjippo.

Valikko

Medelanskaffning

Målsättningen med märket är att äventyrsscouten förstår pengars värde och betydelse för verksamheten. Äventyrsscouten deltar i ett medelsanskašningsjippo.

För märket görs minst fem av följande åtta uppgifter.

1. Bekanta er med adventskalenderns historia.

2. Planera tillsammans ett advetskalenderförsäljningsryck.

3. Öva er att handskas med pengar och fundera på hur man ska bete sig i en försäljningssituation.

4. Hitta på idéer för vad laget eller kåren kunde använda de insamlade medlen till och fundera på vilka av idéerna som går att förverkliga.

5. Sälj adventskalendrar tillsammans med laget.

6. Delta i kårens medelsanskaffning (till exempel adventskalenderförsäljning).

7. Jag vet vem kåren samarbetar med i frågan om medelsanskaffning.

8. Bekanta er med medelsanskaffningskampanjernas bakgrund och betydelse.