Målsättningen med märket är att äventyrsscouten känner till de faktorer som påverkar vädret och kan använda kunskapen till att förutspå vädret

Valikko

Meteorologen

Målsättningen med märket är att äventyrsscouten känner till de faktorer som påverkar vädret och kan använda kunskapen till att förutspå vädret

För märket görs följande sju uppgifter:

1. Bestäm vindens riktning med t.ex. ett fuktigt .nger och uppskatta vindens styrka genom att studera trädkronor, vågor, snöfall och så vidare.

2. Tillverka en vindmätare.

3. Lär dig känna igen molnens grundtyper, cumulus och stratus. Beskriv det väder som är att vänta med dessa.

4. Känn igen åskmolnens olika stadier (utvecklingsstadiet, mognadsstadiet och upplösningsstadiet) och försök uppskatta när regnskuren börjar.

5. Mät temperaturen i solen och i skuggan under en dag och undersök resultatet.

6. Studera barometern vid olika väderförhållanden och följ med vädrets inverkan på barometern.

7. Förutspå vädret under några dagar med hjälp av vinden, temperaturen, lufttrycket och fenomen i naturen.