Målsättningen är att äventyrsscouten känner igen ätliga växter och kan tillreda en måltid av naturens håvor.

Valikko

Naturahushållning

Målsättningen är att äventyrsscouten känner igen ätliga växter och kan tillreda en måltid av naturens håvor.

För märket utförs följande sju uppgifter:

1. Gör sylt, marmelad eller saft av olika bär.

2. Koka te på växter ni hittar i naturen.

3. Lär dig känna igen 10 goda matsvampar.

4. Lär dig känna igen de fredade växterna i din hemtrakt och gör en flora över dem av bilder som du ritat eller fotograferat.

5. Konservera växter eller svampar genom att salta eller torka dem.

6. Tillverka en maträtt av ätliga växter som du plockat i naturen.

7. Samla eller odla minst tre olika kryddväxter.