Målsättningen är att äventyrsscouten känner igen de vanligaste växterna, svamparna, stenarna och fåglarna.

Valikko

Naturkännaren

Målsättningen är att äventyrsscouten känner igen de vanligaste växterna, svamparna, stenarna och fåglarna.

För märket görs följande sex uppgifter:

1. Lär dig känna igen de vanligaste bären i din hemtrakt och delta i en bärplockningsutfärd.

2. Lär dig känna igen 15 av de vanligaste växterna i din hemtrakt och gör ett herbarium av dem.

3. Lär dig känna igen minst 10 stenarter och sätt ihop en stensamling tillsammans med laget.

4. Gör en exkursion till en äng och känn igen blommorna som .nns där.

5. Lär dig känna igen de vanligaste giftiga svamparna.

6. Lär dig känna igen minst 15 fåglar som finns i din hemort.