Målsättningen med märket är att äventyrsscouten är mån om att bevara naturen, iakttar och studerar den.

Valikko

Naturvårdaren

Målsättningen med märket är att äventyrsscouten är mån om att bevara naturen, iakttar och studerar den.

1. Ta reda på vilka djur, fåglar och växter som är fridlysta i Finland.

2. Ta reda på vilka tvättmedel som används hemma och i kårlokalen, och bekanta dig med miljömärkningen. Försök påverka alla att använda ett så miljövänligt tvättmedel som möjligt.

3. Iaktta och undersök närmiljön med hjälp av WWF:s naturewatch program, och skicka ditt resultat till WWF.

4. Bekanta dig med olika utfodringsplatser för fåglar. Mata fåglar under vinterhalvåret.

5. Sök tips på internet om hur dina egna köpval kan skydda naturen.

6. Undersök på vilket sätt vegetationen minskar vattnets strömning och hindrar att vattenerosion uppstår.

7. Delta i städningen av en park, en vägstump, ett skogsparti eller en friluftsstig.

8. Besök en återvinningsstation, en avfallssorteringsplats eller en soptipp och tag reda på vad som händer med avfallet där.