Målsättningen med märket är att äventyrsscouten kan ge första hjälpen och se till att patienten får eftervård.

Valikko

Nödförstahjälpen

Målsättningen med märket är att äventyrsscouten kan ge första hjälpen och se till att patienten får eftervård.

Följande åtta eller nio uppgifter utförs för specialmärket:

Basfärdigheter

1. Repetera hur man kallar på hjälp.

2. Öva hur man undersöker en patient.

3. Öva hur man lugnar ner en patient.

4. Öva att ge första hjälpen åt en som är medvetslös.

5. Lär dig hur man stoppar en stor blödning.

6. Lär dig att känna igen de vanligaste sjukdomsanfallen och hjälpa personer som fått ett sjukdomsanfall

7. Lär dig känna igen när chock hotar och hur chock kan förebyggas samt hur man sköter en chockpatient.

Verkställning

8. Delta i en första hjälpenövning.

9. Öva hjärt- och lungräddning. Denna uppgift är frivillig.