Målsättningen med märket är att äventyrsscouten kan använda karta och kompass och röra sig i närmiljön med kartans hjälp.

Valikko

Orientering

Målsättningen med märket är att äventyrsscouten kan använda karta och kompass och röra sig i närmiljön med kartans hjälp.

För märket görs följande åtta eller nio uppgifter:

1. Träna på att räkna ut verkliga sträckor i terrängen med hjälp av sträckor på kartor med olika skala.

2. Mät ut hur många stegpar du tar på en hundra meters sträcka på vägen och i skogen.

3. Lär dig eller repetera grundkartans karttecken.

4. Scouterna rör sig i allmänhet i skogen med hjälp av grundkarta eller orienteringskarta. Jämför dessa två karttypers karttecken.

5. Bekanta dig med symbolerna som används för kontrollangivelse.

6. Lär dig att orientera med karta och att ta ut kompassriktning.

7. Orientering kan man träna på många olika sätt. Delta i en linje-, kontroll-, sol.äders- eller vanlig orientering.

8. Delta i en orienteringstävling som ordnas av regionen, FiSSc eller FS, i en orienteringsförenings orienteringstillfälle på din hemort eller i ett liknande evenemang.

9. Valbar uppgift: Gör en miniatyrmodell av terrängen med hjälp av karta.