Målsättningen med märket är att äventyrsscouten bekantar sig med Östersjön, dess skick och närmiljö.

Valikko

Östersjön

Målsättningen med märket är att äventyrsscouten bekantar sig med Östersjön, dess skick och närmiljö.

För märket görs följande fem uppgifter:

1. Bekanta dig med Nodu-häftet.

2. Bekanta dig med Östersjön, dess djurliv och växtlighet.

3. Utred vilka faktorer som påverkar övergödning och nedsmutsning av Östersjön. Fundera på vad man skulle kunna göra för att få Östersjön att må bättre.

4. Delta i Noduprojektet

5. Följ med tidningsartiklar om Östersjön som utkommer under våren fram till sommaren. Reflektera speciellt över hur mycket havets tillstånd kan variera.