Målsättningen med märket är att äventyrsscouten kan ge första hjälp vid mindre skador och känner till kårens första hjälp utrustning.

Valikko

Plåstret

Målsättningen med märket är att äventyrsscouten kan ge första hjälp vid mindre skador och känner till kårens första hjälp utrustning.

För märket görs följande tio uppgifter:

Basfärdigheter

1. Repetera skötseln av små sår, blåsor och skavsår.

2. Repetera första hjälpen vid ledskador.

3. Repetera första hjälpen vid näsblod.

4. Lär dig första hjälp vid olika graders brännskador och köldskador.

5. Bekanta dig med kårens första hjälpenmaterial (även båtens första hjälpmaterial och deras specialegenskaper).

Då det verkligen gäller

6. Delta i tillverkningen av en bår och lär dig hur man använder den i terräng.

7. Lär dig första hjälpen vid orm- och insektbett.

8. Lär dig hur man tillfälligt spjälar ett benbrott.

9. Lär dig transportera patienter med olika skador.

10. Delta i en övning i första hjälpen.