Målsättningen med märket är att äventyrsscouten bekantar sig med olika artiklar och fotogra‚er i tidningen och deltar i att planera och göra en patrull- eller kårtidning.

Valikko

Redaktören

Målsättningen med märket är att äventyrsscouten bekantar sig med olika artiklar och fotogra‚er i tidningen och deltar i att planera och göra en patrull- eller kårtidning.

För märket görs följande sex uppgifter:

Basfärdigheter

1. Bekanta dig med olika stilar att skriva i en tidning (t.ex. nyheter, intervjuer, referat, reportage, kåseri, ledare, serier) och hitta skillnader mellan dem.

2. Titta på bilder i tidningar och fundera över vad man vill säga med dem.

Då det verkligen gäller

3. Skriv olika artiklar om patrullens eller lagets utfärder eller om kårens evenemang.

4. Illustrera dina artiklar med fotogra.er som du tagit själv.

5. Öva ombrytning av en tidning.

6. Var med och gör en tidning.